Inmersión lingüística. Hizkuntza-murgilketa.

Durante este curso vamos a colaborar muy estrechamente con la escuela secundaria de Kelle, más concretamente con M. Amadou Thiam, profesor de español. Nuestro objetivo es que los alumnos que asistan a estas clases puedan tener a su disposición los recursos necesarios para poder adquirir nuevos conocimientos y mejorar su nivel académico en esta lengua.

Ikasturte honetan oso lankidetza estua izango dugu Kelle bigarren mailako eskolarekin, zehazkiago M. Amadou Thiam gaztelaniako irakaslearekin. Gure helburua eskola horietara joaten diren ikasleek ezagutza berriak eskuratu ahal izateko eta hizkuntza horretan duten maila akademikoa hobetzeko behar dituzten baliabideak eskura ditzatela izango da.