BIZIKLETA BATEK MARKATZEN DU ALDEA.UNA BICICLETA MARCA LA DIFERENCIA.

Pertsona orok du hezkuntzarako, arreta medikorako eta elikadurarako sarbide justua izateko eskubidea.
Oinarrizko behar eta zerbitzu horiek eskuratzeko aukera, erronka handia da Afrikan pertsona askorentzat.

Jende gehiena oinez ibiltzearen mende dagoen eremuetan, bizikletak markatzen du aldea.
Haur batzuentzat, eskolara joatea pribilegioa da. Egunero kilometroak egiten dituzte klasera joateko.
Datorren ikasturtetik aurrera eta zuen dohaintzei esker, Kelleko Lizeoak 29 bizikleta izango ditu egunero ibilaldi handiak egin behar dituzten ikasleen eskura jartzeko.

Bidean dira !!!!


Toda persona tiene derecho a un acceso justo a la educación, la atención médica y la alimentación.
La accesibilidad a estas necesidades y servicios básicos es para muchas personas en África un gran desafío.

En áreas donde la mayoría de la gente depende de caminar, la bicicleta marca la diferencia.
Para algunos niños y niñas, ir a la escuela es un privilegio. Tanto que recorren kilómetros cada día para ir a clase.
A partir del curso que viene y gracias a vuestras donaciones, el Liceo de Kelle contará con 29 bicicletas que pondrá a disposición de los estudiantes que tienen que hacer todos los días grandes caminatas.

¡Ya están en camino !!!!

Lanean jarraitzen dugu. Seguimos trabajando.

Haur guztiek eduki behar dute edateko ura eta eskolan ondo eraikitako komunak erabiltzeko aukera.

Komunak inprobisatuak izaten dira askotan, eta uste dugu haur bakar batek ere ez lukeela biziraun behar baldintza horietan.

Zorionez, Kelle-ko eskolako haurrek ez dituzte bainugela zaharrak gehiago erabili behar.

Komuna berrietan murgilduta gaude!
Zimendu eta horma sendoekin eraikita, komunak ez dira ez kaltetuko ez lurrean hondoratuko.


Todos los niños deben tener acceso a agua potable y baños bien construidos en la escuela.

Los inodoros son a menudo improvisados y creemos que ningún niño debería tener que sobrevivir en estas condiciones.

Afortunadamente, los niños de la escuela de Kelle ya no tienen que usar los viejos baños.

¡Ya estamos inmersos en los nuevos!

Los fuertes cimientos y paredes aseguran que los inodoros no se dañarán ni se hundirán en el suelo.

Kelleko ikasleen arrakasta akademikoa. Éxito académico de los estudiantes de Kelle (Senegal).

Hezkuntza, bitarteko jasangarria da pobrezia arintzeko eta aldaketa iraunkorra lortzeko.

Haurrei kalitatezko hezkuntza eskaintzeak islatzen du haur guztiek oinarrizko giza eskubideak dituztela eta duintasunez tratatu behar direla. Haurrek hezkuntzarako aukerarik ez dutenean, horrek pobrezia, indarkeria, abusua, esplotazioa eta nahi ez diren beste emaitza batzuk sortzen ditu. Pobreziak eta horri lotutako erronkek desertzio-tasa handiak eragiten dituzte. Beraz, Kellesensaren helburuetako bat etorkizun oparoa baina pobretua duten haur eta gazte afrikarrentzat aukerak sortzea da.

Hezkuntza eskasa duten afrikarren tasa ez da tragedia bat bakarrik, hondamendi potentzial bat da afrikar komunitateen etorkizuneko lidergorako. Haur bati ez zaio ukatu behar hezkuntzarako eskubidea, ez garai honetan.

Zoritxarrez, hezkuntza egokia lortzea erronka handia da Afrikako familia behartsu edo behardunentzat. Babes-inguruneak eragin handia du haurrek jasotzen duten hezkuntzaren kalitatean. Laguntza-ingurune horrek barne hartzen du, eskola-materialak eskuratzeaz gain, finantza-laguntza etengabea izatea haur horiek eskolara joan eta hezkuntza amaitu ahal izateko.

Kellesensak Kelleko (Senegal) haurren eta inguruko 42 herrixken aldeko apustua egin du. Errefortzu-orduen programa pilotu batekin aurrera egin dugu, bai eta teknologia berrietarako sarbide osoa duen informatika-gela batekin ere. Gaur egun, eta ikasleek lortutako emaitza akademikoak eskuan, pozik gaude erabateko arrakastatzat jo dezakegulako.


La educación es un medio sostenible para aliviar la pobreza y lograr un cambio duradero.

Ofrecer una educación de calidad a los niños refleja el hecho de que todos los niños tienen derechos humanos fundamentales y deben ser tratados con dignidad. Cuando los niños no tienen acceso a la educación, esto genera pobreza, violencia, abuso, explotación y otros resultados indeseables. La pobreza y los desafíos relacionados contribuyen a las altas tasas de deserción. Por lo tanto, uno de los objetivos de Kellesensa es crear oportunidades para los niños y jóvenes africanos prometedores pero empobrecidos.

La tasa de africanos con poca educación no es solo una tragedia, es un desastre potencial para el futuro liderazgo de las comunidades africanas. A ningún niño se le debe negar el derecho a la educación, no en esta época.

Desafortunadamente, obtener una educación adecuada es un desafío para las familias pobres o desfavorecidas en África. La calidad de la educación que reciben los niños se ve afectada en gran medida por el entorno de apoyo. Un entorno de apoyo que incluye además de acceso a materiales escolares, apoyo financiero constante para que los niños puedan poder ir a la escuela y terminar su educación.

Kellesensa ha apostado por los niños de Kelle (Senegal) y sus 42 aldeas circundantes. Hemos llevado a cabo un programa piloto de clases de refuerzo y un aula informática con pleno acceso a las nuevas tecnologías que hoy por hoy, y con los resultados académicos logrados por los estudiantes en la mano, tenemos la satisfacción de poder valorar como un éxito total.

Lanean jarraitzen dugu. Seguimos trabajando.

KELLESENSAk gardentasun, inpartzialtasun eta pasio handienarekin lan egiten du Kelleko (Senegal) emakume, gazte eta haur ahulenei hezkuntza, arreta medikoa eta oinarrizko beste premia batzuk emanez laguntzeko.

Tokiko agintariekin lankidetza estuan lan egiten dugu behartsuenak identifikatzeko.


KELLESENSA trabaja con la máxima transparencia, imparcialidad y pasión para ayudar a las mujeres, jóvenes y los niños más vulnerables de Kelle (Senegal) mediante la provisión de educación, atención médica y otras necesidades básicas esenciales.

Trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades locales para identificar a los más necesitados.

Amaitu da prestakuntza. Finaliza la formación

Kelleko (Senegal) emakumeak zerealak manipulatzen eta paketatzen gaitzen dituen prestakuntza eta praktika programa amaitu dute.

Bertako emakumeentzako zereal-kooperatiba bat sortzeko gure proiektuak aurrera darrai.


Finaliza el programa de formación y prácticas que capacita a las mujeres de Kelle (Senegal) en la manipulación y empaquetado de los cereales.

Nuestro proyecto de creación de una cooperativa de cereales para las mujeres de la zona sigue su curso.

Afrikak teknologia berrietan trebatutako jendea behar du. África necesita gente formada en nuevas tecnologías.

Gure jarraitzaile zareten guztiok ikusi duzue nola sortu eta gauzatu den proiektu hau Kelle-n (Senegal). Lizeoan martxan jarri dugun ikasgela informatiko honek aukera ematen die ikasleei beren bizitza teknologia berrietara bideratzeko eta, aukera faltagatik, gaurko haurrak etorkizuneko etorkin bihur ez daitezen.

Todos aquellos que nos seguís habéis sido testigos de cómo se ha gestado y hecho realidad este proyecto en Kelle (Senegal). Esta aula informática que hemos puesto en marcha en el Liceo ofrece a sus estudiantes la posibilidad de enfocar su vida hacia las nuevas tecnologías y evitar que, por falta de oportunidades, los niños de hoy se conviertan en los inmigrantes del futuro.

Eguberri On! ¡Feliz Navidad!

KELLESENSA GKEa osatzen dugun boluntario talde osoak asko eskertzen dizuegu urte honetan zehar emandako laguntza eta lankidetza, eta Gabon Zoriontsuak, Osasuna eta Bakea opa dizkizuegu 2021. urte berrirako.


Todo el equipo de voluntarios que formamos la ONG KELLESENSA os agradecemos mucho vuestra ayuda y cooperación durante este año y os deseamos una Feliz Navidad, Salud y Paz para el Año Nuevo 2021.