Ander eta Garbi Kellera iritsi dira. Ander y Garbi ya han llegado a Kelle.

Uganda helburu izanik, joan den irailaren 15ean Alegitik tandemean abiatu ondoren, Anderrek eta Garbik geldialdia egin zuten bidean Kellen ditugun proiektuak bisitatzeko. Nekeak eta kilometroak atzean izan arren, irribarrerik onena atera dute haurrekin jolasteko, abesteko, dantzatzeko eta behar den guztia egiteko.
Eta agur gisa, merendola bat prestatu zuten gaztetxoentzat. Ezin da gehiago eskatu.
Eskerrik asko bikote!


Tras partir desde Alegi el pasado 15 de Septiembre en tandem y con Uganda como objetivo, Ander y Garbi hicieron un alto en el camino para visitar nuestros proyectos en Kelle. A pesar de todo el cansancio y los kilómetros que llevan ya a sus espaldas, han sacado su mejor sonrisa para jugar con los niños, cantar, bailar y hacer todo lo que hiciese falta.
Y como despedida, prepararon una merendola para los chavales. No se puede pedir más.
Eskerrik asko pareja!

Azkeneko txanpa. Recta final.

Azken orduak Senegalen. Kirol material eta ekipamenduen azken banaketak eskoletan egiten ditugu.
África Feliz GKEko kide den Mariama Badji gure lagunarekin bildu ginen; beti laguntzeko prest.


Estamos quemando las últimas horas en Senegal. Hacemos las últimas entregas de material y equipamientos deportivos en las escuelas.
Nos reunimos con nuestra buena amiga Mariama Badji de la ONG África Feliz que siempre nos brinda su ayuda.

Familia behartsuenak bisitatzen. Visita a las familias más desfavorecidas.

Urtero bezala, familia behartsuei arropa eta pixoihalak eman dizkiegu.

Osasunari dagokionez, kirurgiak egiten eta bi inkubagailuak martxan jartzen jarraitzen dugu.


Como todos los años, hemos entregado ropa y pañales a las familias más necesitadas.

En cuanto al tema sanitario, seguimos con las cirugías y la puesta en marcha de las dos incubadoras.

Banaketa. Reparto.

Material banaketa ikastetxeetan eta osasun-postuan.
Hainbat dohaintzatatik jaso ditugun ordenagailuak, pupitreak, bizikletak, porteriak, baloiak, kamisetak… eta osasun-materiala.
Orain dena prest jarri erabiltzen eta disfrutatzen hasteko.

————————————————–

Reparto de material en los diferentes centros escolares y puesto de salud.
Ordenadores, pupitres, bicicletas, porterías, balones, camisetas, …. y material sanitario que hemos recibido de diversas donaciones.
Ahora toca colocar todo y dejarlo listo para empezar a disfrutarlo.

Hamabigarren eguna Kellen. Decimosegundo día en Kelle.

Egun berria Kellen. Kirurgia eta sendaketak, ohi bezala.
Bisita berezia egiten diogu hiru haur dituen eta egoera zail samarra jasaten duen familia bati. Ama honi esnea eta pixoihalak eman dizkiogu.
Emakumeentzako Zerealen Kooperatiba proiektuarekin abiatzen ari garen instalazioetara beste bisita bat egin dugu. Couscousa nola prestatzen duten ikusi dugu.


Nuevo día en Kelle. Cirugía y curas como de costumbre.
Hacemos una visita especial a una familia que tiene tres bebés y que soporta una situación un tanto complicada. Le entregamos a esta mamá leche y pañales.
Realizamos una nueva visita a las instalaciones en las que estamos arrancando con nuestro proyecto de Cooperativa de Cereales para mujeres. Vemos cómo preparan el couscous.

Hamaikagarren eguna Kellen. Undécimo día en Kelle.

Irribarrea da Senegalgo haurrak biltzen eta gatibu hartzen gaituen lehenengo gauza, baina, tamalez, higienerik, berorik, eltxorik eta kanpoko agenterik ez dagoenez, batzuetan haurtxo horien egoera izugarria da. Ez dezagun ahaztu Senegalen haurren heriotza-tasa handia dagoela.

Gaur, ohiko hitzaldi eta sendaketez gain, proiektu berriei ekiteko informazioa biltzen jarraitu dugu, hain garrantzitsuak diren proiektu horiek ……
Gure egonaldian obra express bat egin ahal izan dugu, haur eskaleentzako bainu batzuk daaretako batean.


La sonrisa es lo primero que nos envuelve y cautiva de los niños de Senegal pero, lamentablemente, dada la falta de higiene, el calor, los mosquitos y demás agentes externos, a veces la situación de estos bebés es tremenda. No nos olvidemos que existe una alta mortalidad infantil en Senegal.

Hoy, además de las intervenciones y curas habituales, hemos seguido recopilando información para acometer nuevos proyectos, tan importantes …
Durante nuestra estancia hemos podido hacer una obra express, unos baños para los niños mendigos en una de las daaras.

Hamargarren eguna Kellen. Décimo día en Kelle.

Eguna aprobetxatu dugu Thièsera joan (Senegalgo hirugarren herririk handiena) eta Mariama Badji gure lagun handia bisitatzeko, África Feliz GKEko idazkari nagusia.
Emakume handi bat, berarekin egotea eta hitz egitea beti plazer bat da. Esku artean dituen proiektuen berri eman digu, eta Senegalgo egoerari buruzko iritziak aldatu ahal izan ditugu. Elkarlanean jarraituko dugu, zalantzarik gabe.
Kellera itzulita, ezusteko atsegin batekin egin dugu topo. Festa afrikar txiki bat prestatu digute, eta asko gozatu dugu; beste behin, erritmoa odolean daramatela erakutsi digute.


Hemos aprovechado el día para ir a Thiès (tercera población más grande de Senegal) y visitar a nuestra gran amiga Mariama Badji, secretaia general de la ONG África Feliz.
Una gran mujer con la que siempre es un placer estar y conversar. Nos ha puesto al día de los proyectos que tiene entre manos y hemos podido cambiar impresiones acerca de la situación de Senegal. Vamos a seguir colaborando, sin ninguna duda.
De vuelta a Kelle, nos hemos encontrado con una grata sorpresa. Nos habían preparado una pequeña fiesta africana de la que hemos disfrutado muchísimo; una vez más, nos han demostrado que llevan el ritmo en la sangre.

Bederatzigarren eguna Kellen. Noveno día en Kelle.

Hainbeste landa-lan dugu, bikoiztu egin behar izan dugula. Kide batzuek ebakuntzekin eta sendaketekin jarraitu duten bitartean, beste batzuek Lycée-ko emigrazioari, parasitosiari eta hilerokoari buruzko hitzaldiak eman behar izan dituzte.


Tenemos tanto trabajo de campo que nos hemos tenido que desdoblar. Mientras algunos miembros han seguido con las operaciones y curas, otros se han tenido que hacer cargo de las charlas de emigración, parasitosis y menstruación en el Lycée.

Seigarren eguna Kellen. Sexto día en Kelle.

Kelleko ikasleek harrera bikaina egin digute, beren galarik onenak ere jantzi dituzte, zoragarria, besterik gabe. Zentroetako arduradunekin dugun harremana izugarri ona da; oso erraza da haiekin lan egitea, eta erabat atsegingarria da emaitzak eta egiten dugun guztiaren erabilera ikustea.
Hezkuntzaren arloan laguntzen jarraitzea espero dugu, neska-mutil horiek kalitatezko hezkuntza lortzeko aukera bat merezi dutelako, baliabide nahikoak izatea eta ez soilik etorkizun hobea amestea.


Los estudiantes de Kelle nos han hecho un gran recibimiento, se han puesto incluso sus mejores galas, simplemente maravilloso. Nuestra relación con los responsables de los centros es fantástica, es realmente fácil trabajar con ellos y totalmente gratificante ver los resultados y el uso que hacen de todo lo que aportamos/reformamos.
Esperamos poder seguir contribuyendo en materia de educación porque estos chavales se merecen una oportunidad de acceder a una educación de calidad, contar con recursos suficientes y no sólo soñar con un futuro mejor.