Hamabigarren eguna Kellen. Decimosegundo día en Kelle.

Egun berria Kellen. Kirurgia eta sendaketak, ohi bezala.
Bisita berezia egiten diogu hiru haur dituen eta egoera zail samarra jasaten duen familia bati. Ama honi esnea eta pixoihalak eman dizkiogu.
Emakumeentzako Zerealen Kooperatiba proiektuarekin abiatzen ari garen instalazioetara beste bisita bat egin dugu. Couscousa nola prestatzen duten ikusi dugu.


Nuevo día en Kelle. Cirugía y curas como de costumbre.
Hacemos una visita especial a una familia que tiene tres bebés y que soporta una situación un tanto complicada. Le entregamos a esta mamá leche y pañales.
Realizamos una nueva visita a las instalaciones en las que estamos arrancando con nuestro proyecto de Cooperativa de Cereales para mujeres. Vemos cómo preparan el couscous.

Hamaikagarren eguna Kellen. Undécimo día en Kelle.

Irribarrea da Senegalgo haurrak biltzen eta gatibu hartzen gaituen lehenengo gauza, baina, tamalez, higienerik, berorik, eltxorik eta kanpoko agenterik ez dagoenez, batzuetan haurtxo horien egoera izugarria da. Ez dezagun ahaztu Senegalen haurren heriotza-tasa handia dagoela.

Gaur, ohiko hitzaldi eta sendaketez gain, proiektu berriei ekiteko informazioa biltzen jarraitu dugu, hain garrantzitsuak diren proiektu horiek ……
Gure egonaldian obra express bat egin ahal izan dugu, haur eskaleentzako bainu batzuk daaretako batean.


La sonrisa es lo primero que nos envuelve y cautiva de los niños de Senegal pero, lamentablemente, dada la falta de higiene, el calor, los mosquitos y demás agentes externos, a veces la situación de estos bebés es tremenda. No nos olvidemos que existe una alta mortalidad infantil en Senegal.

Hoy, además de las intervenciones y curas habituales, hemos seguido recopilando información para acometer nuevos proyectos, tan importantes …
Durante nuestra estancia hemos podido hacer una obra express, unos baños para los niños mendigos en una de las daaras.

Hamargarren eguna Kellen. Décimo día en Kelle.

Eguna aprobetxatu dugu Thièsera joan (Senegalgo hirugarren herririk handiena) eta Mariama Badji gure lagun handia bisitatzeko, África Feliz GKEko idazkari nagusia.
Emakume handi bat, berarekin egotea eta hitz egitea beti plazer bat da. Esku artean dituen proiektuen berri eman digu, eta Senegalgo egoerari buruzko iritziak aldatu ahal izan ditugu. Elkarlanean jarraituko dugu, zalantzarik gabe.
Kellera itzulita, ezusteko atsegin batekin egin dugu topo. Festa afrikar txiki bat prestatu digute, eta asko gozatu dugu; beste behin, erritmoa odolean daramatela erakutsi digute.


Hemos aprovechado el día para ir a Thiès (tercera población más grande de Senegal) y visitar a nuestra gran amiga Mariama Badji, secretaia general de la ONG África Feliz.
Una gran mujer con la que siempre es un placer estar y conversar. Nos ha puesto al día de los proyectos que tiene entre manos y hemos podido cambiar impresiones acerca de la situación de Senegal. Vamos a seguir colaborando, sin ninguna duda.
De vuelta a Kelle, nos hemos encontrado con una grata sorpresa. Nos habían preparado una pequeña fiesta africana de la que hemos disfrutado muchísimo; una vez más, nos han demostrado que llevan el ritmo en la sangre.

Bederatzigarren eguna Kellen. Noveno día en Kelle.

Hainbeste landa-lan dugu, bikoiztu egin behar izan dugula. Kide batzuek ebakuntzekin eta sendaketekin jarraitu duten bitartean, beste batzuek Lycée-ko emigrazioari, parasitosiari eta hilerokoari buruzko hitzaldiak eman behar izan dituzte.


Tenemos tanto trabajo de campo que nos hemos tenido que desdoblar. Mientras algunos miembros han seguido con las operaciones y curas, otros se han tenido que hacer cargo de las charlas de emigración, parasitosis y menstruación en el Lycée.

Zortzigarren eguna Kellen. Octavo día en Kelle.

Ohiko kirurgia eta sendaketez gain, gaur Lycée-n (institutua) anemia eta elikadurari buruzko hitzaldi pare bat eman ditugu.
Inguruko herrixka batera ere joan gara baliabide medikorik ez duen boluntario bati sendagaiak ematera.


Además de las cirugías y curas habituales, hoy hemos dado un par de charlas en el Lycée (instituto) sobre anémia y alimentación.
Nos hemos desplazado también a una aldea cercana para suministrar medicamentos a una voluntaria que carece de recursos médicos.


Zazpigarren eguna Kellen. Séptimo día en Kelle.

Gure osasun-esku-hartzeak eragin positiboa izaten jarraitzen du. Arreta medikoa eta kirurgia eskaintzen jarraitzen diegu tratamendu medikoa behar duten guztiei. Sendagaiak emateko eta banatzeko beharra ere izugarria da.

Poste de Santé-ko Batzordearekin bildu gara instalazioen mantentze eta garbiketa egokia ziurtatzeko.
Erditze ohe motorizatu bat jarri dugu martxan, baina zoritxarrez ez dugu zorte bera izan inkubagailuekin. Horietako batek kolpe bat jaso du garraioan, eta ez dakigu martxan jartzeko gai izango garen.


Nuestra intervención sanitaria continúa teniendo un impacto positivo. Seguimos brindando atención médica y cirugía a toda esta gente que necesitan desesperadamente tratamiento médico. La necesidad de administración y dispensación de medicamentos es también tremenda.

Nos hemos reunido con el Comité de la Poste de Santé para asegurar el adecuado mantenimiento y limpieza de las instalaciones en nuestra ausencia.
Hemos puesto en marcha una cama de partos motorizada pero, lamentablemente, no hemos tenido la misma suerte con las incubadoras. Una de ellas ha recibido un golpe durante el transporte y no sabemos si vamos a ser capaces de ponerla en funcionamiento.

Seigarren eguna Kellen. Sexto día en Kelle.

Kelleko ikasleek harrera bikaina egin digute, beren galarik onenak ere jantzi dituzte, zoragarria, besterik gabe. Zentroetako arduradunekin dugun harremana izugarri ona da; oso erraza da haiekin lan egitea, eta erabat atsegingarria da emaitzak eta egiten dugun guztiaren erabilera ikustea.
Hezkuntzaren arloan laguntzen jarraitzea espero dugu, neska-mutil horiek kalitatezko hezkuntza lortzeko aukera bat merezi dutelako, baliabide nahikoak izatea eta ez soilik etorkizun hobea amestea.


Los estudiantes de Kelle nos han hecho un gran recibimiento, se han puesto incluso sus mejores galas, simplemente maravilloso. Nuestra relación con los responsables de los centros es fantástica, es realmente fácil trabajar con ellos y totalmente gratificante ver los resultados y el uso que hacen de todo lo que aportamos/reformamos.
Esperamos poder seguir contribuyendo en materia de educación porque estos chavales se merecen una oportunidad de acceder a una educación de calidad, contar con recursos suficientes y no sólo soñar con un futuro mejor.

Bostgarren eguna Kellen. Quinto día en Kelle.

Eskolara joan aurretik, neskek etxeko lanetan laguntzen dute.
Kirurgia anbulatorioekin eta medikamentuak antolatzen jarraitzen dugu.
Erditze-gela sakon garbitu eta desinfektatze lanak burutu ditugu.
Oraindik ezin izan ditugu inkubagailuak martxan jarri.


Antes de ir al colegio las niñas ayudan en las tareas del hogar.
Seguimos con cirugías ambulatorias y organizando medicamentos.
Limpieza y desinfección a fondo de la sala de partos.
Todavía no hemos podido poner las incubadoras en marcha.

Laugarren eguna Kellen. Cuarto día en Kelle.

Emakumeentzako Zerealak Eraldatzeko Kooperatiba proiektua abian jartzen ari den instalazioetara bisita. Giro lasaian inpresioak eta bazkaria.
Larrialdiak artatzen jarraitzen dugu, hala nola infekzioa haur honen eskuan.
Bilera daaretako baten imanarekin, haien beharrak ikusteko.


Visita a las instalaciones en las que se está poniendo en marcha nuestro proyecto de Cooperativa de Transformación de Cereales para Mujeres. Cambio de impresiones y comida en ambiente distendido.
Seguimos atendiendo urgencias como la infección en la mano de este bebé.
Reunión con el imán de una de las daaras para ver sus necesidades.