Kelleko ikasleen arrakasta akademikoa. Éxito académico de los estudiantes de Kelle (Senegal).

Hezkuntza, bitarteko jasangarria da pobrezia arintzeko eta aldaketa iraunkorra lortzeko.

Haurrei kalitatezko hezkuntza eskaintzeak islatzen du haur guztiek oinarrizko giza eskubideak dituztela eta duintasunez tratatu behar direla. Haurrek hezkuntzarako aukerarik ez dutenean, horrek pobrezia, indarkeria, abusua, esplotazioa eta nahi ez diren beste emaitza batzuk sortzen ditu. Pobreziak eta horri lotutako erronkek desertzio-tasa handiak eragiten dituzte. Beraz, Kellesensaren helburuetako bat etorkizun oparoa baina pobretua duten haur eta gazte afrikarrentzat aukerak sortzea da.

Hezkuntza eskasa duten afrikarren tasa ez da tragedia bat bakarrik, hondamendi potentzial bat da afrikar komunitateen etorkizuneko lidergorako. Haur bati ez zaio ukatu behar hezkuntzarako eskubidea, ez garai honetan.

Zoritxarrez, hezkuntza egokia lortzea erronka handia da Afrikako familia behartsu edo behardunentzat. Babes-inguruneak eragin handia du haurrek jasotzen duten hezkuntzaren kalitatean. Laguntza-ingurune horrek barne hartzen du, eskola-materialak eskuratzeaz gain, finantza-laguntza etengabea izatea haur horiek eskolara joan eta hezkuntza amaitu ahal izateko.

Kellesensak Kelleko (Senegal) haurren eta inguruko 42 herrixken aldeko apustua egin du. Errefortzu-orduen programa pilotu batekin aurrera egin dugu, bai eta teknologia berrietarako sarbide osoa duen informatika-gela batekin ere. Gaur egun, eta ikasleek lortutako emaitza akademikoak eskuan, pozik gaude erabateko arrakastatzat jo dezakegulako.


La educación es un medio sostenible para aliviar la pobreza y lograr un cambio duradero.

Ofrecer una educación de calidad a los niños refleja el hecho de que todos los niños tienen derechos humanos fundamentales y deben ser tratados con dignidad. Cuando los niños no tienen acceso a la educación, esto genera pobreza, violencia, abuso, explotación y otros resultados indeseables. La pobreza y los desafíos relacionados contribuyen a las altas tasas de deserción. Por lo tanto, uno de los objetivos de Kellesensa es crear oportunidades para los niños y jóvenes africanos prometedores pero empobrecidos.

La tasa de africanos con poca educación no es solo una tragedia, es un desastre potencial para el futuro liderazgo de las comunidades africanas. A ningún niño se le debe negar el derecho a la educación, no en esta época.

Desafortunadamente, obtener una educación adecuada es un desafío para las familias pobres o desfavorecidas en África. La calidad de la educación que reciben los niños se ve afectada en gran medida por el entorno de apoyo. Un entorno de apoyo que incluye además de acceso a materiales escolares, apoyo financiero constante para que los niños puedan poder ir a la escuela y terminar su educación.

Kellesensa ha apostado por los niños de Kelle (Senegal) y sus 42 aldeas circundantes. Hemos llevado a cabo un programa piloto de clases de refuerzo y un aula informática con pleno acceso a las nuevas tecnologías que hoy por hoy, y con los resultados académicos logrados por los estudiantes en la mano, tenemos la satisfacción de poder valorar como un éxito total.