Cooperativa agraria. Nekazaritza kooperatiba.

Está en marcha un proyecto de cooperativa agraria para empezar a generar más recursos para la población de Kelle.

Abian da nekazaritza kooperatiba proiektu bat, Kelle inguruko biztanleentzat baliabide gehiago sortzen hasteko.