LH-ko gelen konponketa. Reacondicionamiento aulas de primaria.

Kelleko LH-ko eskolara (landa-eremu batean dago) Kelleko eta inguruko 42 herrixketako ia 800 ikasle joaten dira. Eraikin guztiak egoera txarrean daude eta premiazko esku-hartzea behar dute.

KELLESENSA gaur egun bere ikasgelak konpontzen eta berritzen ari da. Ikasgeletan mahai berriak jarriko ditugu, bai irakasleentzat, bai ikasleentzat.


La escuela elemental de Kelle -situada en una zona rural – acoge a casi 800 estudiantes de Kelle y sus 42 aldeas circundantes. Todos sus edificios están en malas condiciones y precisan una urgente intervención.

KELLESENSA está actualmente reparando y renovando sus aulas. Dotaremos a las aulas de mesas y pupitres tanto para profesores como para alumnos.